Bilder från Invigning 2007-09-29 av utställningen

"Då och Nu I Ferdinand Bobergs fotspår"

på Arboga Museum

Antal besökande som besökt utställningen var ca 520st under tiden 29/9 till 11/10


© Tomas och Elin Johansson