Pågående utställning

  

Då och Nu 

I Ferdinand Bobergs fotspår  

29 september - 10 november

Hjärtligt välkomna till en Arboga-utställning som visar hur staden och dess karaktär förändras när hus rivs och nya kommer till.

Ferdinand Boberg var kändisarkitekt vid sekelskiftet med byggnader som Rosenbad, NK, LO-borgen, Centralpostkontoren i Stockholm och Malmö, Gasklockorna i Gävle, Bergööska huset i Hallsberg och många andra kända byggnader bakom sig.

Under slutet av sin karriär 1915-1924 reste han runt i Sverige från norr till söder för att teckna och inventera det svenska byggnadsarvet. Ett 20-tal teckningar gjorde han av miljöer och byggnader i Arboga. På uppdrag av Blekinge Tekniska Högskola har det nu gjorts en ny inventering i Ferdinands fotspår. Finns miljöerna kvar? Här i Arboga har Tomas Johansson letat upp och fotograferat samma platser idag.

 

E-postadress: arbogamuseum@telia.com

Telefon: 0589-14210 Fax: 0589-15970

Besöksadress: Nygatan 37 Postadress: Box 98, 732 22 Arboga

 

Arboga Museum © 2007 

www.arbogamuseum.se

Arboga Museum