Arboga Tidning 2010-09-03

Bilden finns även under AT-s hemsida/berätta "Sång och musik i Medborgarhuset"

Till föregående sida