Arboga Tidning 2010-11-24

Bilden finns även under AT-s hemsida/berätta "Square Dance Plus"

Till föregående sida