Arboga Tidning 2011-06-27

Bilden finns även under AT-s hemsida/arena "FMK ordnade dansträff med trafkinfirmation"

Till föregående sida