Arboga Tidning 2010-01-26

Bilden finns även under AT-s hemsida/berätta "Naturens under"

Till föregående sida