Arboga Tidning 2006-11-20 och 24
2007-11-13 och 16

I anonsen för Arboga Blosorkester 60år Jubileums-konsert 2006
samt anonsen för Arboga Blosorkester Höstkonsär 2007.

Till föregående sida